Repetetio mater sapientiae est

Applikationer

 (Rätt till ritningarna hör till AB Instrumentation tel./fax +46 (0)8 744 40 06)

Här finner Du tips på hur man kan använda instrumenten i den här
produktkatalog på ett optimalt sätt.
De flesta av dessa tips har kommit till min kännedom genom mina
kunder och genom eget erfaret aktivitet.
 

Mekanik

1) Manometer med tryckförmedlare för tjocka media t.ex. lut

2) Varför välja manometerventiler

3) Rätt anslutning av tryckgivare och manometrar

4) Nivåmätare för slutna kärl under tryck

 

Elektricitet

1) Återställning  med elektrisk trycknapp  (av vakter)

 

Reglerteknik (Repetitio mater sapientiae est-serie)

1) Reglering av pannors domnivå

2) Utetemperaturkompensering av framledningsvatten

Kurvor, diagram omvandlingstabeller

1) "Duplex" är bättre än AISI 316 i att klara korrosionen

2) Omvandlingstabell mellan tryckenheter för reglertekniker (kopiera den och ha den under skrivbordsunderlägget)