AB Instrumentation

tel./fax +46 (0) 8 744 40 06

 

Magnetisk flödesmätare av fabrikat ASA SPA - Sesto S. Giovanni (Milano)

Principen som dessa mätare bygger på är nu mycket känd. Barnsjukdomar i den här mätmetoden är borta. Den moderna mikrodatorbaserade tekniken har förfinat resultatet av mätningen så att ASA SPA erbjuder hög mätnoggrannhet tillsammans med en rad programmerbara önskvärda funktioner som är endast möjliga med användning av mikroprocessorer.

En viktig sak är att spolarna i mätröret är alltid matade med sinusformad växelström. Ytterligare en förbättrad variant av mätsystemet är en ny förstärkare. Denna förstärkare matar spolarna i mätröret med en sex-taggig sinusformad växelström. D.v.s. varje båge i sinuskurvan, dels den positiva och dels den negativa är hackad (går från sitt standardvärde till 0) sex gånger varje halv period. Detta för att erhålla den bästa mätningen. Förstärkare av serie F har ytterligare en matningsdon som är av switchad-typ, vilket tillåter att spänningsmatning till förstärkare kan variera mellan 18-36 V a.c. eller från 90 till 250 V a.c. eller från 20 till 50 V d.c. Förstärkaren kan vara påmonterad röret eller utförd för väggmontage. Hartkomunikation är standard. Finns i Eexi och Eexd version enligt direktiven 49/9/CE-Atex

Se eller ladda ner hela prospekten på Asamag, ypperliga magnetiska flödesmätare. Tryck här